Stel cookie voorkeur in

School en kinderopvang komen samen in Integraal Kindcentrum Hillegom

08-12-2020

Hillegom – Hillegom krijgt een voor de gemeente unieke samenwerking tussen basisschool Meer en Dorp (onderdeel van Sophia Scholen) en Wonderland Kinderopvang. Beide teams vormen volgend jaar een Integraal Kindcentrum (IKC), gehuisvest in een nieuw gebouw in het park op de hoek Weerlaan-Vosselaan. Over ruim een jaar openen de deuren van een nieuw pand in een groene omgeving waarin onderwijs en kinderopvang nauw gaan samenwerken. Onderwijs, sport en spel voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar zullen hier op elkaar worden afgestemd. Daarnaast maakt men gebruik van elkaars faciliteiten en is een warme overdracht vanzelfsprekend. Friedeke van der Lei, directeur Meer en Dorp en Amélie Binot, interim locatiemanager Wonderland Kinderopvang, zijn verantwoordelijk voor de invulling van het toekomstige IKC.

Ontwikkelen en ervaren
“In het IKC kunnen kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers met een gezonde levensstijl”, vertelt Van der Lei enthousiast. “Naast de sturing op goede leeropbrengsten voor ieder kind is er een duidelijke plaats voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen.” De school laat kinderen leren door te doen en zal vakoverstijgend en thematisch gaan werken. “Kinderen worden gestimuleerd om samen te werken, hulp te vragen en hulp te geven. Dat sluit mooi aan bij de sociale verbondenheid waar we naar streven”, licht Van der Lei toe. “Ook natuurbeleving en creativiteit staan hoog op de agenda”, vult Binot aan. “Daarnaast hanteren we een gezonde levensstijl. De kinderen leren dat het belangrijk is om te bewegen en gezond te eten. Dit zie je terug in gezonde voeding en we willen op termijn graag een groot aanbod aan sportactiviteiten aanbieden .”

Eén team, één naam
De teamleden van nu nog basisschool Meer en Dorp en Wonderland Kinderopvang, zoeken elkaar al steeds meer op en zijn, na een introductie van de visie op het IKC, in werkgroepen uitéén gegaan. Ook start binnenkort een traject om tot een nieuwe naam te komen, waarbij teamleden, ouders en kinderen worden betrokken.

Oplevering nieuwbouw eind 2021
De aanleiding voor het ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum komt vooral voort uit een vraagstuk rondom huisvesting. Basisschool Meer en Dorp, gehuisvest in het gebouw van voorheen De Leerwinkel, is toe aan nieuwbouw. De plannen hiervoor zijn al concreet en vormgegeven door de architect. Het bouwrijp maken van het kavel is bijna gereed. Tevens zijn door de gemeente voorbereidingen getroffen met betrekking tot de verkeersveiligheid.